Новини за шум в Бургас

Приет от Общински Съвет Бургас "План за действие към Стратегическа Карта на Шума в околната среда на агломерация Бургас".

Изтегляне: PDF - 57.6MB
Предстоящо обществено обсъждане, дефиниране и гласуване от ОС Бургас на "План за действие към Стратегическа Карта за Шум в околната среда на агломерация Бургас".

гр. Бургас, 25.09.2013г., 13:30 - Заседателна Зала