Летище Бургас е най-големият обект в сферата на транспорта, разположен на територията на Община Бургас, чиято експлоатация създава проблеми с наднорменото шумово замърсяване от излитащи и кацащи самолети, а с това и риск за здравето на хората. В този смисъл през последните няколко години са предприети следните действия:

Отчитайки необходимостта от обединяване на усилията на всички целеви групи за постигане на граничните стойности за шумово натоварване от дейността на Летище Бургас, през 2010 г. Община Бургас даде съгласие за поставянето на четири броя терминални станции, собственост на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за измерване и регистриране на шума върху сградите - общинска собственост, както следва:

– Сграда на ОУ „Хр. Ботев” – кв. Сарафово – MP01_NMTBOJ001;
– Сграда на ОДЗ „Ран Босилек” – к-с „Изгрев” – MP02_NMTBOJ002;
– Сграда на ЦДГ „Райна Княгиня” – к-с „Славейков” – MP03_NMTBOJ003;
– Сграда на ОДЗ „Звездица Зорница” – к-с „Зорница” – MP04_NMTBOJ004.

С цел получаване на по-реална картина за степента на шумовото въздействие пряко от самолетния трафик върху жителите на гр. Бургас, Община Бургас получава данните от четирите терминални станции на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.

Система за мониторинг на авиационен шум следва да отчита и реални радарна и полетна информация – с цел оценка на източник “самолетен трафик”.

Визуализациите в настоящия портал са базирани на суровите данни от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД (подавани към Община Бургас и СПЕКТРИ ЕООД). За точността, коректността и пълнотата на информацията, отговорност носи единствено и само „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.


Рапортите могат да бъдат изтеглени в PDF формат: 2014-09.pdf | 2014-10.pdf | 2014-11.pdf | 2014-12.pdf | 2015-01.pdf | 2015-02.pdf | 2015-03.pdf | 2015-04.pdf | 2015-05.pdf | 2015-06.pdf | 2015-07.pdf | 2015-08.pdf | 2015-09.pdf | 2015-10.pdf | 2015-11.pdf | 2015-12.pdf | 2016-01.pdf | 2016-02.pdf | 2016-03.pdf | 2016-04.pdf | 2016-05.pdf | 2016-06.pdf | 2016-07.pdf | 2016-08.pdf | 2016-09.pdf | 2016-10.pdf | 2016-11.pdf | 2016-12.pdf | 2017-01-1.pdf | 2017-01-2.pdf | 2017-02.pdf | 2017-03.pdf | 2017-04.pdf | 2017-05.pdf | 2017-06.pdf | 2017-07.pdf | 2017-08.pdf | 2017-09.pdf | 2017-10.pdf | 2017-11.pdf | 2017-12.pdf | 2018-01.pdf | 2018-02.pdf | 2018-03.pdf | 2018-04.pdf | 2018-05.pdf | 2018-06.pdf | 2018-07.pdf | 2018-08.pdf | 2018-09.pdf | 2018-10.pdf | 2018-11.pdf | 2018-12.pdf | 2019-01.pdf | 2019-02.pdf | 2019-03.pdf | 2019-06.pdf | 2019-07.pdf | 2019-08.pdf | 2019-09.pdf | 2019-10.pdf | 2020-01.pdf | 2020-02.pdf | 2020-03.pdf | 2020-04.pdf | 2020-05.pdf | 2020-06.pdf | 2020-07.pdf | 2020-08.pdf | 2020-09.pdf | 2020-10.pdf | 2020-11.pdf | 2020-12.pdf | 2021-01.pdf | 2021-02.pdf | 2021-03.pdf | 2021-04.pdf | 2021-07.pdf | 2021-09.pdf | 2021-10.pdf | 2021-11.pdf | 2021-12.pdf | 2022-01.pdf | 2022-02.pdf | 2022-03.pdf | 2022-09.pdf | 2022-10.pdf |

<= 35.0 dB
<= 40.0 dB
<= 45.0 dB
<= 50.0 dB
<= 55.0 dB
<= 60.0 dB
<= 65.0 dB
<= 70.0 dB
<= 75.0 dB
<= 80.0 dB
 >  80.0 dB